Przetargi przewoźników fikcyjnych (temat do podzielenia)

Przetargi fikcyjnych firm transportowych.
Awatar użytkownika
Burmistrz
Posty: 105
Rejestracja: 2012-07-28, 16:31
Lokalizacja: Pcim Dolny

Re: Przetargi przewoźników fikcyjnych (2013-)

Post autor: Burmistrz »

Zamówienie publiczne nr DR/MZK/11

Miejski Zakład Komunikacyjny w Dąbrowicy Sp.zoo. ogłasza przetarg na dostawę 10 autobusów niskopodłogowych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (skrót)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 fabrycznie nowych, elektrycznych, niskopodłogowych, autobusów miejskich jednej marki w danej wielkości autobusu dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Dąbrowicy spółka z ograniczoną odpowiedizalnością, spełniających wymagania techniczne określone w punkcie IV. 2 SIWZ. 

2. Za fabrycznie nowy uznaje się autobus nieużywany, o przebiegu nie większym niż 600 km, nie rejestrowany wcześniej, nie używany do jazd testowych, prezentacyjnych lub badań, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku dostawy danej partii zamówienia. 

4. Oferowane autobusy w odniesieniu do każdego zadania muszą być jednej marki i identyczne pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, kompletacji i wyposażenia z unifikacją układu napędowego (silnik, skrzynia biegów, osie – rodzaj i typ zawieszenia. 

5. Niniejsze zamówienie obejmuje również przeprowadzenie instruktaży dla pracowników Zamawiającego w zakresie prac serwisowych i obsługowonaprawczych.


IV. WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2. Wymagania parametrów technicznych

a. Parametry techniczne oraz kompletacja dotyczące autobusów dostarczanych w ramach niniejszego zamówienia: autobus musi być napędzany silnikiem elektrycznym zasilanym z baterii litowo-jonowych. Silnik elektryczny powinien być przystosowany zarówno do ładowania napięciem 600V prądu stałego, jak i napięciem sieciowym tj. 230V prądu przemiennego. Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej musi odzyskiwać energię podczas hamowania i magazynować ją w celu wykorzystania podczas dalszej jazdy. Do magazynowania mogą służyć bateria akumulatorów, super kondensatorów lub inne. Zarządzanie systemem zapewniają układy elektroniczne zapewniające optymalne wykorzystanie energii i własności jezdne przy zapewnieniu jego niskoemisyjności. 

1. Wymiary autobusu - Długość od 11 500mm do 12 500mm, wysokość całkowita do 3300mm, szerokość maksymalnie do 2550mm.

2. Ilość miejsc do przewozu pasażerów - minimum 85 w tym minimum 25% siedzących miejsc pasażerskich - bez kierowcy. Zamawiający oczekuje autobusów z możliwie największą ilością miejsc dla pasażerów i największą ilością miejsc dostępnych z niskiej podłogi. Dwa siedzenia wykonane jako siedzenia specjalne dla pasażerów niepełnosprawnych z dostępem bezpośrednio z niskiej podłogi, bez podestów, (spełniające wymagania Załącznika 8 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ). 

3. Dopuszczalna masa całkowita - do 19 000kg

4. Ilość osi - dwie, w tym jedna napędowa

5. Ilość drzwi - trzy pary dwustrumieniowych drzwi, w drzwiach przednich jeden strumień przeznaczony wyłącznie dla kierowcy.

6. Napęd autobusu - napęd autobusu musi zapewnić prawidłowe warunki trakcyjne do jazdy miejskiej, na jednym pełnym ładowaniu zasięg autobusu powinien wynosić co najmniej 300km. Oprócz tego, możliwość doładowania autobusu na pętlach poprzez specjalny pantograf umieszczony na dachu.

7. Ogrzewanie autobusu - Ogrzewanie autobusu następuje: 
1) ciepło z niezależnego agregatu grzewczego i realizowane poprzez: a) umieszczone w przedziale pasażerskim i kabinie kierowcy nagrzewnice z wentylatorami i grzejniki konwektorowe. b) nagrzewnicę frontową służącą do kompleksowego ogrzewania miejsca pracy kierowcy, w tym szyby przedniej oraz dodatkową nagrzewnicę w kabinie kierowcy zapewniającą nawiew powietrza w kierunku kończyn dolnych kierowcy, 
2) sterowanie ogrzewaniem przedziału pasażerskiego realizowane winno być automatycznie (bez ingerencji kierowcy), utrzymując zaprogramowaną (zadaną) temperaturę w przedziale pasażerskim. Wymaga się, aby system ogrzewania uruchamiał się automatycznie przy spadku poniżej temperatury zadanej. 
3) autobus musi być wyposażony w podłączony do układu ogrzewania i chłodzenia, niezależny od pracy silnika, agregat grzewczy, zasilany olejem napędowym z niezależnego lub głównego zbiornika paliwa. Moc tego agregatu oraz wydajność układu ogrzewania muszą zapewnić możliwość utrzymania temperatury w przedziale pasażerskim na poziomie co najmniej 10ºC do 15ºC większej od temperatury zewnętrznej. 

8. Wentylacja - Wentylacja przedziału pasażerskiego: 
1) naturalna – przez uchylne górne szyby bocznych okien rozmieszczonych po lewej i prawej stronie autobusu oraz elektrycznie sterowane uchylne luki dachowe w ilości co najmniej 1, 
2) sterowanie luków dachowych musi zapewniać automatyczne zamykanie się luków w następujących przypadkach: a) po włączeniu klimatyzacji całopojazdowej, b) po włączeniu wycieraczek przedniej szyby w tryb pracy ciągłej, c) po wyłączeniu stacyjki (po przekręceniu stacyjki na pozycję „0”), 

9. Klimatyzacja - Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej: 
1) zainstalowana na dachu autobusu w kompaktowej zwartej obudowie o wydajności wystarczającej dla zapewnienia wysokiego komfortu podróżowania i zainstalowaniu mocy chłodniczej agregatuco najmniej 25 kW, 
2) posiadająca funkcję ogrzewania płynem chłodzącym z układu, 
3) z nadmuchem zimnego powietrza realizowanym przez zintegrowane urządzenie rozdziału powietrza za pomocą przewodów nawiewnych przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy. Kierowca winien posiadać możliwość wyłączenia nadmuchu zimnego powietrza w kabinie kierowcy podczas pracy klimatyzacji w przestrzeni pasażerskiej, 
4) sterowanie klimatyzacją przedziału pasażerskiego: a) realizowane winno być bez ingerencji kierowcy - automatycznie, utrzymując zaprogramowaną (zadaną) temperaturę w przedziale pasażerskim, b) z płynną, automatyczną regulacją intensywności nadmuchu w przedziale pasażerskim, c) z płynną lub wielopozycyjną regulacją intensywności nadmuchu w kabinie kierowcy, d) z możliwością manualnego wymuszenia pracy systemu klimatyzacji, e) podczas pracy systemu klimatyzacji system ogrzewania autobusu musi być wyłączony, a wymienniki ciepła nie mogą emitować ciepła (za wyjątkiem użytkowania funkcji odraszania). 

10. Układ hamulcowy - Układ hamulcowy: 
1) hamulec zasadniczy – elektrodynamiczny, 
2) hamulec postojowy : a) działający minimum na oś napędową, uruchamiany bezcięgłowo dźwignią zlokalizowaną na stanowisku pracy kierowcy, b) posiadający system ostrzegawczy informujący kierowcę sygnałem akustycznym o nie załączonym hamulcu postojowym w przypadku przekręcenia kluczyka w stacyjce w pozycję „0”, 
3) hamulec przystankowy: a) unieruchamiający autobus po zatrzymaniu na przystanku, załączany automatycznie przy otwarciu drzwi oraz ręcznie za pomocą przełącznika zlokalizowanego na stanowisku pracy kierowcy, b) posiadający awaryjny system wyłączający ten hamulec – wyłącznik zabezpieczony klapką przed przypadkowym użyciem, dostępny ze stanowiska pracy kierowcy, 

11. Konstrukcja nośna - Konstrukcja nośna podwozia wykonana w sposób zapewniający minimum 15 – letni okres eksploatacji autobusu;

12. Poszycie autobusu - Poszycie autobusu: 
1) wykonane w sposób gwarantujący minimum 15 – letni okres eksploatacji autobusu, 
2) wszystkie pokrywy obsługowe (klapy) wyposażone w odpowiednie i skuteczne zamknięcia uniemożliwiające samoczynne ich otwarcie podczas jazdy autobusu, po otwarciu zabezpieczone przed opadaniem. Klapy te winne być wyposażone w dodatkowe zamki na klucz kwadratowy. 

13. Wykonanie wnętrza - Wykończenie wnętrza w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym przed podpisaniem umowy: 
1) ściany boczne i sufit wykonane – z tworzywa (np. laminat) odpornego na wilgoć i o niskiej przewodności cieplnej i akustycznej oraz trudnopalne, 
2) podłoga wyłożona płytą wodoodporną, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową zgrzewaną na łączeniach, wykończona listwami ozdobnymi klejonymi, poręcze niemalowane w kolorze srebrnym;

14. Przedział pasażerski - Przedział pasażerski: 
1) poręcze pionowe i poziome ze stali szczotkowanej, 
2) na poręczach pionowych muszą być umieszczone przyciski STOP w ilości co najmniej 8 sztuk sygnalizujące kierowcy konieczność obsługi „przystanku na żądanie”. Przyciski winny być w kolorze czerwonym a ich użycie sygnalizowane świetlnie na widocznej przez pasażerów tablicy informacyjnej w przedniej części autobusu. 
3) przyciski dla pasażerów muszą być oznakowane wypukłymi znakami w języku „Braille'a”,
4) przy drugich drzwiach musi być umieszczona rozkładana ręcznie pochylnia (rampa najazdowa), umożliwiająca wjazd osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich lub ułatwiająca wjazd wózka dziecięcego. W czasie rozłożenia pochylni musi być uniemożliwione systemowo ruszenie autobusem i zamknięcie drzwi autobusu, 
5) naprzeciw drugich drzwi specjalna powierzchnia - miejsce o wymiarach co najmniej: szerokość 750 mm x długość 2800 mm, przystosowana do przewozu wózka inwalidzkiego lub dziecięcego, zaopatrzona w przyciski z piktogramem wózka dziecięcego i wózka inwalidzkiego sygnalizujące kierowcy zamiar opuszczenia autobusu przez „inwalidę” lub „matkę z dzieckiem” oznakowane znakami wypukłymi w języku „Braille'a, wyposażona w mocowanie wózka pasem bezwładnościowym, 
6) podłoga przedziału pasażerskiego musi być płaska na całej długości, 
7) wejścia do autobusu muszą być wykonane bez stopni pośrednich we wszystkich drzwiach pasażerskich, 
8) wysokość od podłoża na progu wszystkich drzwi pasażerskich: maksymalnie 340 mm, 
9) w przestrzeni pasażerskiej (w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym na etapie podpisania umowy) należy zabudować ładowarki do urządzeń mobilnych (minimum 6 szt.), zakończone złączem o następujących parametrach: 10) napięcie – 5V, 11) moc – minimum 2A, 12) USB typu A, 13) gniazda oznakowane symbolem „USB”, podświetlane (kolor podświetlenia niebieski),
10) oświetlenie w postaci paska ledowego barwy zimnej biegnącego przez całą długość pojazdu;

15. Siedzenia pasażerskie - Siedzenia pasażerskie: 
1) o kształtach ergonomicznych, wykonane z łatwo wymienialnymi na oparciu i siedzisku „miękkimi” tapicerowanymi wkładkami piankowymi o grubości co najmniej 15 mm, 
2) do tapicerowania siedzeń zalecane jest zastosowanie zunifikowanej z taborem Zamawiającego tkaniny tapicerskiej bądź skaju o kolorystyce i wzornictwie uzgodnionej z Zamawiającym, 

16. Drzwi pasażerskie - Drzwi pasażerskie: 
1) drzwi zgodne z zapisem pkt. 5, otwierane do wewnątrz, rozmieszczonych po prawej stronie nadwozia w miarę równomiernie na całej długości nadwozia. Wszystkie drzwi muszą być wyposażone w mechanizm „autorewersu” w przypadku natrafienia na przeszkodę zarówno przy otwieraniu jak i zamykaniu. 
2) sterowanie drzwiami: a) na stanowisku kierowcy przyciski sterowania wykonane jako okrągłe w kolorze czerwonym, podświetlane, b) funkcje przycisków: trzy przyciski do niezależnego sterowania każdymi drzwiami i jeden do wspólnego jednoczesnego otwierania i zamykania wszystkich drzwi, c) co najmniej drugie i trzecie drzwi muszą mieć możliwość otwierania przez pasażerów poprzez przyciski koloru niebieskiego z napisem „drzwi” i oznaczone piktogramem zarówno z wewnątrz jak i z zewnątrz autobusu. d) przyciski te muszą być oznakowane wypukłymi znakami w języku „Braille'a”, e) kierowca musi mieć możliwość zablokowania za pomocą przełącznika umieszczonego na desce rozdzielczej samodzielnego otwierania drzwi przez pasażerów, f) przednie (pierwsze) drzwi muszą posiadać możliwość niezależnego sterowania „lewym i prawym” skrzydłem tzw. otwieranie połówkowe, g) muszą posiadać system niezależnego awaryjnego otwarcia wszystkich drzwi z zewnątrz i wewnątrz, h) możliwość awaryjnego wyłączenia hamulca przystankowego ze stanowiska kierowcy, 
3) sygnalizacja świetlna i akustyczna: a) sygnał „przystanek na żądanie” i żądanie otwarcia drzwi musi się odbywać za pomocą sygnału świetlnego (piktogramu) na desce rozdzielczej oraz sygnału akustycznego w postaci pojedynczego krótkiego dźwięku, b) sygnalizacja zamykania poszczególnych drzwi w przedziale pasażerskim umieszczona bezpośrednio nad drzwiami, 
4) z blokadą „otwarcia”, uniemożliwiającą ich otwarcie podczas jazdy autobusu, 
5) wszystkie skrzydła drzwi wyposażone: a) w zamki umożliwiające ich ryglowanie, a pierwsze skrzydło przednich drzwi wyposażone w zamek patentowy, b) w poręcze rozmieszczone w taki sposób, aby równolegle pełniły one funkcję pomocniczą przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu oraz zabezpieczały przed wypchnięciem szybę zamontowaną w skrzydle drzwi w przypadku opierania się pasażerów o drzwi podczas jazdy, 
6) wyposażone w światło przeznaczone do doświetlenia wejścia i stopni drzwi, 

17. Okna i szyby - Okna i szyby: 
1) uchylne górne szyby bocznych okien rozmieszczonych po lewej i prawej stronie autobusu (wymaga się zastosowania jak największej ilości okien uchylnych- co najmniej 6) 
2) część uchylna okna musi być wyposażona w zamknięcie blokujące możliwość otwarcia przez pasażerów, 
3) część stała szyby kierowcy jeżeli została wykonana jako pojedyncza musi być podgrzewana elektrycznie, część ruchoma przesuwna, 
4) szyba przednia ze szkła wielowarstwowego klejonego, pożądany podział w pionie na część prawą i lewą, jak również podział w poziomie pod tablicą wyświetlaczową,
5) okna awaryjne muszą się znajdować co najmniej w lewej, prawej oraz tylnej ścianie autobusu, 
6) wszystkie zastosowane szyby powinny być szybami pojedynczymi lub podwójnymi, w przypadku zastosowania szyby pojedynczej w przednich drzwiach wymaga się aby była to szyba ogrzewana elektrycznie, 

18. Pokładowe systemy elektroniczne: 
1) tablice elektroniczne zewnętrzne LED świecące światłem białym automatycznie dostosowującym jasność świecenia do aktualnie panujących warunków atmosferycznych: a) przednia tablica pełnowymiarowa na szerokość pojazdu, wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy, b) tylna wyświetlająca numer linii, c) wewnętrzna tablica informacyjna (1 szt.) – w postaci wyświetlacza diodowego dwurzędowego, 
2) system zapowiadania przystanków emitujący automatycznie – poprzez wykorzystanie sygnału z systemu GPS pasażerom komunikaty o przebiegu trasy: a) głosowo poprzez system nagłaśniający z minimum 6 głośnikami rozmieszczonych równomiernie w przedziale pasażerskim oraz jeden głośnik zewnętrzny usytuowany w prawej przedniej części autobusu, 
3) system zliczania potoków pasażerskich: a) musi umożliwiać zliczanie osób podróżujących autobusem poprzez liczenie pasażerów wsiadających i wysiadających z autobusu i zapisywanie w systemie tych danych: liczby osób wsiadających, liczby osób wysiadających na każdym przystanku, ilości osób przebywających na pokładzie autobusu, w każdym kursie, na dany dzień, w dowolnie wybranych dniach, miesiącach, rocznie, na wóz, na linię, na kurs, itp. System musi posiadać dokładność liczenia nie mniejszą niż 5 % w stosunku do liczby faktycznie przewożonych pasażerów. b) dane dotyczące ilości przewożonych pasażerów muszą być rejestrowane w pamięci komputera na bieżąco, a w czasie zjazdów na terenie bazy MZK przesyłane przez WiFi lub w postaci danych GPRS na stacjonarny serwer Zamawiającego. 
4) kasowniki w ilości równej liczbie drzwi muszą być zamontowane na poręczach pionowych rozmieszczonych pobliżu każdych drzwi i muszą posiadać: a) metalową obudowę, b) minimum trzynastocyfrowy kod kasowania biletu, c) wyświetlacz czasu rzeczywistego, d) automatyczny układ podgrzewania, e) Sterowanie kasownikami powinno być realizowane za pomocą autokomputera, 
5) sterownik lub autokomputer sterujący tablicami elektronicznymi i kasownikami oraz systemem zapowiadania przystanków oraz systemem zliczania potoków pasażerskich musi posiadać, co najmniej następujące funkcje: a) w zakresie sterowania tablicami elektronicznymi możliwość wprowadzania rozkładów jazdy indywidualnie na poszczególnych liniach i kursach, możliwość automatycznej zmiany kierunku jazdy na przystankach końcowych (bez ingerencji kierowcy), b) bieżącego monitoringu poprzez komunikaty tekstowe wyświetlane na sterowniku lub autokomputerze, a określające: nr linii, nazwę następnego przystanku, punktualność w formie podawania odchyłek czasowych od obowiązującego rozkładu i podające aktualny czas, mogą sygnalizować dźwiękowo konieczność rozpoczęcia realizacji kursu na przystanku początkowym, c) w zakresie sterowania kasownikami musi posiadać możliwość blokady kasowników przez kierowcę,

V. DANE DODATKOWE
1. Oferty można składać do 27 października 2017 roku osobiście, bądź za pośrednictwem poczty na forum bądź listownie.
2. Zamawiający podaje do wiadomości kryteria oceny ofert:
50% - cena pojazdów
30% - zasięg pojazdów
15% - długość gwarancji
5% - innowacyjność
3. Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie wizualizacji pojazdu, niekoniecznie w malowaniu przewoźnika. 

VI. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór malowania przewoźnika MZK Dąbrowica.
Obrazek


________________________________________________________


Miejski Zakład Komunikacyjny w Dąbrowicy Sp.zoo. ogłasza przetarg na dostawę 4 tramwajów niskopodłogowych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (skrót)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 fabrycznie nowych, niskopodłogowych bądź częściowo niskopodłogowych (wymagana powierzchnia niskopodłogowa to 25%), tramwajów miejskich jednej marki w danej wielkości autobusu dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Dąbrowicy spółka z ograniczoną odpowiedizalnością, spełniających wymagania techniczne określone w punkcie IV. 2 SIWZ. 

2. Za fabrycznie nowy uznaje się tramwaj nieużywany, o przebiegu nie większym niż 600 km, nie rejestrowany wcześniej, nie używany do jazd testowych, prezentacyjnych lub badań, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku dostawy danej partii zamówienia. 

4. Oferowane tramwaje w odniesieniu do każdego zadania muszą być jednej marki i identyczne pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, kompletacji i wyposażenia z unifikacją układu napędowego (silnik, przekładnia, rodzaj i typ zawieszenia)

5. Niniejsze zamówienie obejmuje również przeprowadzenie instruktaży dla pracowników Zamawiającego w zakresie prac serwisowych i obsługowonaprawczych.


IV. WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2. Wymagania parametrów technicznych

a. Parametry techniczne oraz kompletacja dotyczące autobusów dostarczanych w ramach niniejszego zamówienia: tramwaj musi być napędzany co najmniej 4 silnikami asynchronicznymi prądu przemiennego zasilanymi falownikami, które są zasilane napięciem 600V prądu stałego. 

1. Wymiary tramwaju - Długość od 15 500mm do 21 000mm, szerokość maksymalnie do 2250mm.

2. Ilość miejsc do przewozu pasażerów - minimum 120 w tym minimum 25% siedzących miejsc pasażerskich - bez kierowcy. Zamawiający oczekuje tramwajów z możliwie największą ilością miejsc dla pasażerów i największą ilością miejsc dostępnych z niskiej podłogi. Dwa siedzenia wykonane jako siedzenia specjalne dla pasażerów niepełnosprawnych z dostępem bezpośrednio z niskiej podłogi, bez podestów, (spełniające wymagania Załącznika 8 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ). 

3. Dopuszczalna masa całkowita - do 29 000kg

4. Ilość wózków - dwa lub trzy, dwa napędne; rozstaw kół: 1000mm

5. Ilość drzwi - minimum sześć strumieni rozłożonych dowolnie przez producenta

6. Napęd tramwaju - napęd tramwaju musi zapewnić prawidłowe warunki trakcyjne do jazdy miejskiej. 

7. Ogrzewanie tramwaju - Ogrzewanie tramwaju następuje: 
1) ciepło z nagrzewnic elektrycznych umieszczonych na wagonie;
2) sterowanie ogrzewaniem przedziału pasażerskiego realizowane winno być automatycznie (bez ingerencji motorniczego), utrzymując zaprogramowaną (zadaną) temperaturę w przedziale pasażerskim. Wymaga się, aby system ogrzewania uruchamiał się automatycznie przy spadku poniżej temperatury zadanej. 
3) wymaga się aby ilość i moc nagrzewnic umożliwiała utrzymanie temperatury w przedziale pasażerskim na poziomie co najmniej 10ºC do 15ºC większej od temperatury zewnętrznej. 

8. Wentylacja - Wentylacja przedziału pasażerskiego: 
1) naturalna – przez przesuwne górne szyby bocznych okien rozmieszczonych po lewej i prawej stronie tramwaju

9. Klimatyzacja - Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej: 
1) zainstalowana na dachu tramwaju w kompaktowej zwartej obudowie o wydajności wystarczającej dla zapewnienia wysokiego komfortu podróżowania i zainstalowaniu mocy chłodniczej agregatu co najmniej 35 kW, 
2) posiadająca funkcję ogrzewania płynem chłodzącym z układu, 
3) z nadmuchem zimnego powietrza realizowanym przez zintegrowane urządzenie rozdziału powietrza za pomocą przewodów nawiewnych przestrzeni pasażerskiej i kabiny motorniczego. Motorniczy winien posiadać możliwość wyłączenia nadmuchu zimnego powietrza w szoferce podczas pracy klimatyzacji w przestrzeni pasażerskiej, 
4) sterowanie klimatyzacją przedziału pasażerskiego: a) realizowane winno być bez ingerencji motorniczego - automatycznie, utrzymując zaprogramowaną (zadaną) temperaturę w przedziale pasażerskim, b) z płynną, automatyczną regulacją intensywności nadmuchu w przedziale pasażerskim, c) z płynną lub wielopozycyjną regulacją intensywności nadmuchu w kabinie motorniczego, d) z możliwością manualnego wymuszenia pracy systemu klimatyzacji, 

10. Układ hamulcowy - Układ hamulcowy: 
1) hamulec zasadniczy – elektrodynamiczny, 
2) hamulec postojowy - tarczowy, uruchamiany automatycznie przy prędkości mniejszej niż 5km/h,
3) hamulec awaryjny - szynowy, uruchamiany przesunięciem zadajnika jazdy na ostatnią pozycję hamowania, wyłącznikiem awaryjnym na pulpicie motorniczego oraz poprzez puszczenie czuwaka pasywnego;

11. Konstrukcja nośna - Konstrukcja nośna podwozia wykonana w sposób zapewniający minimum 30 – letni okres eksploatacji tramwaju;

12. Poszycie tramwaju:
1) wykonane w sposób gwarantujący minimum 30 – letni okres eksploatacji tramwaju, 
2) wszystkie pokrywy obsługowe (klapy) wyposażone w odpowiednie i skuteczne zamknięcia uniemożliwiające samoczynne ich otwarcie podczas jazdy tramwaju, po otwarciu zabezpieczone przed opadaniem. Klapy te winne być wyposażone w dodatkowe zamki na klucz kwadratowy. 

13. Wykonanie wnętrza - Wykończenie wnętrza w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym przed podpisaniem umowy: 
1) ściany boczne i sufit wykonane – z tworzywa (np. laminat) odpornego na wilgoć i o niskiej przewodności cieplnej i akustycznej oraz trudnopalne, 
2) podłoga wyłożona płytą wodoodporną, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową zgrzewaną na łączeniach, wykończona listwami ozdobnymi klejonymi, poręcze niemalowane w kolorze srebrnym;

14. Przedział pasażerski - Przedział pasażerski: 
1) poręcze pionowe i poziome ze stali szczotkowanej, 
2) na poręczach pionowych muszą być umieszczone przyciski STOP w ilości co najmniej 8 sztuk sygnalizujące kierowcy konieczność obsługi „przystanku na żądanie”. Przyciski winny być w kolorze czerwonym a ich użycie sygnalizowane świetlnie na widocznej przez pasażerów tablicy informacyjnej w przedniej części autobusu. 
3) przyciski dla pasażerów muszą być oznakowane wypukłymi znakami w języku „Braille'a”,
4) przy drugich drzwiach musi być umieszczona rozkładana ręcznie pochylnia (rampa najazdowa), umożliwiająca wjazd osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich lub ułatwiająca wjazd wózka dziecięcego. W czasie rozłożenia pochylni musi być uniemożliwione systemowo ruszenie tramwajem,
5) naprzeciw drugich drzwi specjalna powierzchnia - miejsce o wymiarach co najmniej: szerokość 750 mm x długość 2800 mm, przystosowana do przewozu wózka inwalidzkiego lub dziecięcego, zaopatrzona w przyciski z piktogramem wózka dziecięcego i wózka inwalidzkiego sygnalizujące kierowcy zamiar opuszczenia autobusu przez „inwalidę” lub „matkę z dzieckiem” oznakowane znakami wypukłymi w języku „Braille'a, wyposażona w mocowanie wózka pasem bezwładnościowym, 
6) wysokość od podłoża na progu wszystkich drzwi pasażerskich: maksymalnie 340 mm, 
7) w przestrzeni pasażerskiej (w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym na etapie podpisania umowy) należy zabudować ładowarki do urządzeń mobilnych (minimum 6 szt.), zakończone złączem o następujących parametrach: 10) napięcie – 5V, 11) moc – minimum 2A, 12) USB typu A, 13) gniazda oznakowane symbolem „USB”, podświetlane (kolor podświetlenia niebieski),
8) oświetlenie w postaci paska ledowego barwy zimnej biegnącego przez całą długość pojazdu;

15. Siedzenia pasażerskie - Siedzenia pasażerskie: 
1) o kształtach ergonomicznych, wykonane z łatwo wymienialnymi na oparciu i siedzisku „miękkimi” tapicerowanymi wkładkami piankowymi o grubości co najmniej 15 mm, 
2) do tapicerowania siedzeń zalecane jest zastosowanie zunifikowanej z taborem Zamawiającego tkaniny tapicerskiej bądź skaju o kolorystyce i wzornictwie uzgodnionej z Zamawiającym, 

16. Drzwi pasażerskie - Drzwi pasażerskie: 
1) drzwi zgodne z zapisem pkt. 5, otwierane do zewnątrz, rozmieszczone po prawej stronie nadwozia w miarę równomiernie na całej długości nadwozia. Wszystkie drzwi muszą być wyposażone w mechanizm „autorewersu” w przypadku natrafienia na przeszkodę zarówno przy otwieraniu jak i zamykaniu. 
2) sterowanie drzwiami: a) na stanowisku motorniczego przyciski sterowania wykonane jako okrągłe w kolorze czerwonym, podświetlane, b) funkcje przycisków: trzy przyciski do niezależnego sterowania każdymi drzwiami i jeden do wspólnego jednoczesnego otwierania i zamykania wszystkich drzwi, c) wszystkie drzwi muszą mieć możliwość otwierania przez pasażerów poprzez przyciski koloru niebieskiego z napisem „drzwi” i oznaczone piktogramem zarówno z wewnątrz jak i z zewnątrz tramwaju. d) przyciski te muszą być oznakowane wypukłymi znakami w języku „Braille'a”, e) kierowca musi mieć możliwość zablokowania za pomocą przełącznika umieszczonego na desce rozdzielczej samodzielnego otwierania drzwi przez pasażerów, f) przednie (pierwsze) drzwi muszą posiadać możliwość niezależnego sterowania „lewym i prawym” skrzydłem tzw. otwieranie połówkowe, g) muszą posiadać system niezależnego awaryjnego otwarcia wszystkich drzwi z zewnątrz i wewnątrz, h) możliwość awaryjnego wyłączenia hamulca przystankowego ze stanowiska motorniczego,
3) sygnalizacja świetlna i akustyczna: a) sygnał „przystanek na żądanie” i żądanie otwarcia drzwi musi się odbywać za pomocą sygnału świetlnego (piktogramu) na desce rozdzielczej oraz sygnału akustycznego w postaci pojedynczego krótkiego dźwięku, b) sygnalizacja zamykania poszczególnych drzwi w przedziale pasażerskim umieszczona bezpośrednio nad drzwiami, 
4) z blokadą „otwarcia”, uniemożliwiającą ich otwarcie podczas jazdy tramwaju;
5) wszystkie skrzydła drzwi wyposażone: a) w zamki umożliwiające ich ryglowanie, a pierwsze skrzydło przednich drzwi wyposażone w zamek patentowy, 
6) wyposażone w światło przeznaczone do doświetlenia wejścia i stopni drzwi, 

17. Okna i szyby - Okna i szyby: 
1) uchylne górne szyby bocznych okien rozmieszczonych po lewej i prawej stronie tramwaju (wymaga się zastosowania jak największej ilości okien uchylnych- co najmniej 6) 
2) część uchylna okna musi być wyposażona w zamknięcie blokujące możliwość otwarcia przez pasażerów, 
3) część stała szyby kierowcy jeżeli została wykonana jako pojedyncza musi być podgrzewana elektrycznie, część ruchoma przesuwna, 
4) szyba przednia ze szkła wielowarstwowego klejonego, pożądany podział w pionie na część prawą i lewą, jak również podział w poziomie pod tablicą wyświetlaczową,
5) okna awaryjne muszą się znajdować co najmniej w lewej, prawej oraz tylnej ścianie autobusu, 
6) wszystkie zastosowane szyby powinny być szybami pojedynczymi lub podwójnymi, w przypadku zastosowania szyby pojedynczej w przednich drzwiach wymaga się aby była to szyba ogrzewana elektrycznie, 

18. Pokładowe systemy elektroniczne: 
1) tablice elektroniczne zewnętrzne LED świecące światłem białym automatycznie dostosowującym jasność świecenia do aktualnie panujących warunków atmosferycznych: a) przednia tablica pełnowymiarowa na szerokość pojazdu, wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy, b) tylna wyświetlająca numer linii, c) boczna wyświetlająca numer linii i kierunek, c) wewnętrzna tablica informacyjna (1 szt.) – w postaci wyświetlacza diodowego dwurzędowego, 
2) system zapowiadania przystanków emitujący automatycznie – poprzez wykorzystanie sygnału z systemu GPS pasażerom komunikaty o przebiegu trasy: a) głosowo poprzez system nagłaśniający z minimum 6 głośnikami rozmieszczonych równomiernie w przedziale pasażerskim oraz jeden głośnik zewnętrzny usytuowany w prawej przedniej części tramwaju,
3) system zliczania potoków pasażerskich: a) musi umożliwiać zliczanie osób podróżujących tramwajem poprzez liczenie pasażerów wsiadających i wysiadających z tramwaju i zapisywanie w systemie tych danych: liczby osób wsiadających, liczby osób wysiadających na każdym przystanku, ilości osób przebywających na pokładzie tramwaju w każdym kursie, na dany dzień, w dowolnie wybranych dniach, miesiącach, rocznie, na wóz, na linię, na kurs, itp. System musi posiadać dokładność liczenia nie mniejszą niż 5 % w stosunku do liczby faktycznie przewożonych pasażerów. b) dane dotyczące ilości przewożonych pasażerów muszą być rejestrowane w pamięci komputera na bieżąco, a w czasie zjazdów na terenie bazy MZK przesyłane przez WiFi lub w postaci danych GPRS na stacjonarny serwer Zamawiającego. 
4) kasowniki w ilości równej liczbie drzwi muszą być zamontowane na poręczach pionowych rozmieszczonych pobliżu każdych drzwi i muszą posiadać: a) metalową obudowę, b) minimum trzynastocyfrowy kod kasowania biletu, c) wyświetlacz czasu rzeczywistego, d) automatyczny układ podgrzewania, e) Sterowanie kasownikami powinno być realizowane za pomocą autokomputera, 
5) sterownik lub autokomputer sterujący tablicami elektronicznymi i kasownikami oraz systemem zapowiadania przystanków oraz systemem zliczania potoków pasażerskich musi posiadać, co najmniej następujące funkcje: a) w zakresie sterowania tablicami elektronicznymi możliwość wprowadzania rozkładów jazdy indywidualnie na poszczególnych liniach i kursach, możliwość automatycznej zmiany kierunku jazdy na przystankach końcowych (bez ingerencji motorniczego), b) bieżącego monitoringu poprzez komunikaty tekstowe wyświetlane na sterowniku lub autokomputerze, a określające: nr linii, nazwę następnego przystanku, punktualność w formie podawania odchyłek czasowych od obowiązującego rozkładu i podające aktualny czas, mogą sygnalizować dźwiękowo konieczność rozpoczęcia realizacji kursu na przystanku początkowym, c) w zakresie sterowania kasownikami musi posiadać możliwość blokady kasowników przez motorniczego,

V. DANE DODATKOWE
1. Oferty można składać do 27 października 2017 roku osobiście, bądź za pośrednictwem poczty na forum bądź listownie.
2. Zamawiający podaje do wiadomości kryteria oceny ofert:
50% - procentowa ilość niskiej podłogi
10% - cena pojazdów
30% - stopień obrotu wózka
15% - długość gwarancji
5% - innowacyjność
3. Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie wizualizacji pojazdu, niekoniecznie w malowaniu przewoźnika. 

VI. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór malowania przewoźnika MZK Dąbrowica.
Obrazek

michalsolaris
Posty: 126
Rejestracja: 2012-03-17, 18:31
Lokalizacja: Wrocław-Śródmieście
Kontakt:

Re: Przetargi przewoźników fikcyjnych (2013-)

Post autor: michalsolaris »

Ogłoszenie wyniku przetargu SKM Wawer na zakup 20 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Do pretargu zgłosiły się dwie firmy:
- Sonreir Group
- Warsbus S.A.

Zwycięzcą przetargu zostaje firma
Sonreir Group

Punktacja poszczególnych Oferentów:
Sonreir Group - (cena) 20/40% + (właściwości techniczno-eksploatacyjne) 25/30% + (dodatkowe wyposażenie) 10/10% + (gwarancja i warunki serwisu) 8/10% + (jakość rysunku) 5/5% + (zastosowanie rozwiązania "podzielności jednostki") 5/5% = 73/100%

Warsbus S.A. - (cena) 40/40% + (właściwości techniczno-eksploatacyjne) 15/30% + (dodatkowe wyposażenie) 3/10% + (gwarancja i warunki serwisu) 5/10% + (jakość rysunku) 4/5% + (zastosowanie rozwiązania "podzielności jednostki") 0/5% = 66/100%

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych przetargach i dziękujemy za udział w tym wszystkim Oferentom!

Anoneedes
Posty: 74
Rejestracja: 2010-11-02, 16:42
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Przetargi przewoźników fikcyjnych (2013-)

Post autor: Anoneedes »

Prime Rail Polska ogłasza przetarg na zakup 25 sztuk tramwajów.

Dane podstawowe:
a) sztuk pojazdów: 25 o długości od 20 do 25 metrów (3-4 człony)
b) pojazdy mają być całkowicie niskopodłogowe
c) SIP: tak - wyświetlacz czołowy, boczne: zewnętrzne i wewnętrzne, tylny zewnętrzny
d) pojazdy mają być przystosowane do napięcia 600V
e) malowanie: firmowe
Obrazek

f) możliwość minimalnej ingerencji w rysunek
g) oferta musi spełniać wszystkie wymagania aby otrzymać pełną liczbę punktów do zdobycia w kategorii "Zgodność z wymogami" (spełnianie wymogów rozumie się poprzez zastosowanie stosownego zdania, np. "Pojazd spełnia wszystkie wymagania postawione w przetargu", oraz przedstawienie stosownego rysunku (który ukazuje możliwe do przedstawienia na nim wymagania, takie jak zewnętrzny SIP czy niskopodłogowość)

Kryteria oceny:
a) Zgodność z wymogami: 20 pkt
b) Cena: 20 pkt
c) Planowany czas dostawy: 10 pkt

Termin składania ofert (na PW) - 4 listopada 2017.
Ogłoszenie wyników - 5 listopada 2017.

Awatar użytkownika
Burmistrz
Posty: 105
Rejestracja: 2012-07-28, 16:31
Lokalizacja: Pcim Dolny

Re: Przetargi przewoźników fikcyjnych (2013-)

Post autor: Burmistrz »

Uprzejmie informujemy iż termin składania ofert w przetargu ogłoszonym przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Dąbrowicy zostaje wydłużony do dnia 5 listopada 2017.

Awatar użytkownika
#mkmgdańsk
Posty: 37
Rejestracja: 2017-10-30, 08:47
Lokalizacja: Gdańsk

Re: Przetargi przewoźników fikcyjnych (2013-)

Post autor: #mkmgdańsk »

Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Biebrzycach Sp. z o.o. ogłaszają przetarg na dostawę 50 nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich.
Przetarg jest podzielony na dwie części - 25 autobusów o długości 11,9m-12,5m i tyle samo autobusów przegubowych o długości 18m-18,75m.

Wymagania:
- niska cena
- układ drzwi 2-2-2 (pojazdy przegubowe 2-2-2-2)
- wyposażenie zgodne z poniższym:
a) klimatyzacja (w pojeździe przegubowym w obu członach),
b) SIP - przedni wyświetlacz pokazujący linię i kierunek, boczny i tylny wyświetlacz identyczny jak przedni oraz boczny wyświetlacz pokazujący linię dla osób niedowidzących; wszystkie powinny świecić na biało,
c) ciepły guzik,
d) fotokomórka,
e) zabudowana kabina kierowcy wraz z oddzielnymi drzwiami dla niego,
f) automat biletowy za siedzeniem dyrektorskim po stronie kierowcy (w przypadku pojazdów przegubowych jeszcze jeden automat naprzeciwko trzecich drzwi),
g) ekrany LCD wyświetlające linię, kierunek, przebieg trasy z przystankami, imieniny, datę i godzinę: naprzeciwko drugich i kolejnych drzwi (zawieszony na suficie),
h) zapowiedzi wewnętrzne informujące o następnych przystankach i aktualnym przystanku,
i) zapowiedzi zewnętrzne informujące o linii i kierunku,
j) automatyczna rampa wysuwana dla niepełnosprawnych przy drugich drzwiach,
k) miejsce dla niepełnosprawnych naprzeciwko drugich drzwi,
l) miejsce dla wózków dziecięcych naprzeciwko trzecich drzwi,
m) system zliczania potoków pasażerskich,
n) tapicerka w kolorze turkusowym, widoczna na załączniku,
o) przyklęk,
- producent wyprodukował co najmniej 15 pojazdów jeżdżących do dnia dzisiejszego,
- norma emisji spalin Euro 6,
- załączenie wizualizacji pojazdu w barwach zakładowych znajdujących się w załączniku, z włączonymi wyświetlaczami,
- konieczność napisania zdania w stylu "Pojazd spełnia wszystkie wymagania",
- czas dostawy: max. listopad 2017 - luty 2018 (możliwość krótszego terminu). Za dłuższy czas dostawy oferta będzie odrzucana.

UWAGA! Dopuszczalne są pojazdy hybrydowe, na wodór i na gaz ziemny.

Kryteria oceny:
50% - cena
48% - spełnienie wymagań
2% - ekologiczny napęd

Oferty można składać na PW do 10 listopada. Ogłoszenie wyników - 12 listopada.

Załącznik:
https://imgur.com/T4chcKW
(bez ciemnoszarych paneli)

krzywy2000
Posty: 204
Rejestracja: 2013-04-07, 18:18
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Re: Przetargi przewoźników fikcyjnych (2013-)

Post autor: krzywy2000 »

Koleje Wielkopolskie Sp.z.o.o ogłaszają wyniki przetargu na dostawę 10 fabrycznie nowych sztuk EZT. Do przetargu zgłosiły się trzy firmy:

- Firma "Zakłady Stalowe Merkendów" Sp. z.o.o.
Punkty:
50/55 - cena
15/15 - jakość rysunku
20/20 - wyposażenie
5/5 - użycie wózków Jacobsa do konstrukcji jednostki
3/5 - czas dostawy, gwarancja, etc.
Suma:93/100

- Konsorcjum firm Tog Components Sp. z.o.o. oraz Sonreir Rail Vehicles S. A.
Punkty:
44/55 - cena
15/15 - jakość rysunku
20/20 - wyposażenie
0/5 - użycie wózków Jacobsa do konstrukcji jednostki
3/5 - czas dostawy, gwarancja, etc.
Suma:82/100

- Firma Warsbus S.A.
Punkty:
50/55 - cena
15/15 - jakość rysunku
20/20 - wyposażenie
5/5 - użycie wózków Jacobsa do konstrukcji jednostki
2/5 - czas dostawy, gwarancja, etc.
Suma:92/100

Tym samym wygrała firma "Zakłady Stalowe Merkendów" Sp. z.o.o. Dziękujemy firmą za udział w przetargu i zapraszamy do udziału w kolejnych.

Anoneedes
Posty: 74
Rejestracja: 2010-11-02, 16:42
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Przetargi przewoźników fikcyjnych (2013-)

Post autor: Anoneedes »

Prime Rail Polska ogłasza wyniki przetargu na zakup 25 sztuk tramwajów.

Jedyną nadesłaną ofertą była oferta Konsorcjum Tog Components - Sonreir Rail Vehicles z pojazdem Sonreir-Tog Primo, w związku z czym przetarg wygrywa w/w spółka.

Awatar użytkownika
Burmistrz
Posty: 105
Rejestracja: 2012-07-28, 16:31
Lokalizacja: Pcim Dolny

Re: Przetargi przewoźników fikcyjnych (2013-)

Post autor: Burmistrz »

Rozstrzygnięcie przetargu MZK Dąbrowica.

Rozstrzygnięcie dla zadania nr 1
Rozstrzygnięcie dla zadania nr 2

Zwycięzcom gratulujemy i przypominamy o konieczności dostarczenia poprawnych rysunków. ;)

Awatar użytkownika
#mkmgdańsk
Posty: 37
Rejestracja: 2017-10-30, 08:47
Lokalizacja: Gdańsk

Re: Przetargi przewoźników fikcyjnych (2013-)

Post autor: #mkmgdańsk »

Jest 12.11, oto więc wyniki przetargu:

https://docs.google.com/document/d/1CWN ... sp=sharing

Następny będzie przetarg na dostawę 15 używanych przegubowców. Przygotujcie się!
Ostatnio zmieniony 2017-11-12, 14:45 przez #mkmgdańsk, łącznie zmieniany 1 raz.

michalsolaris
Posty: 126
Rejestracja: 2012-03-17, 18:31
Lokalizacja: Wrocław-Śródmieście
Kontakt:

Re: Przetargi przewoźników fikcyjnych (2013-)

Post autor: michalsolaris »

Kto Ci wytrzaśnie 50 używanych autobusów przegubowych?

Awatar użytkownika
Auper
Moderator
Moderator
Posty: 394
Rejestracja: 2010-05-20, 20:21
Lokalizacja: Tychy
Kontakt:

Re: Przetargi przewoźników fikcyjnych (2013-)

Post autor: Auper »

A w czym problem? Rynek autobusów używanych jest pełen pojazdów przegubowych więc nie dostrzegam w tym absolutnie żadnego problemu

michalsolaris
Posty: 126
Rejestracja: 2012-03-17, 18:31
Lokalizacja: Wrocław-Śródmieście
Kontakt:

Re: Przetargi przewoźników fikcyjnych (2013-)

Post autor: michalsolaris »

Jeśli nie będzie wymogu identyczności, to nie ma problemu, natomiast jeśli będzie trochę wymagań zawężających lub będzie wymóg identyczności pojazdów, to może być już problem.

krzywy2000
Posty: 204
Rejestracja: 2013-04-07, 18:18
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Re: Przetargi przewoźników fikcyjnych (2013-)

Post autor: krzywy2000 »

Spółka Koleje Wiktorowskie z siedzibą w Wiktorowie ogłasza przetarg na dostarczenie 4 nowych spalinowych zespołów trakcyjnych z opcją na kolejne 2 sztuki.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

- Jednostki mają mieć 2 człony i posiadać długość całkowitą wynoszącą ok. 43 metry.
- Wymagane jest aby jednostka była osadzona na przynajmniej 3 wózkach (min. 6 osi). Dodatkowo punktowane będzie użycie wózków typu Jacobsa pomiędzy członami.
- Muszą one posiadać miejsca na rowery, a w pierwszym członie miejsce dla niepełnosprawnych. W pierwszym członie powinna się znaleźć ubikacja, przy czym powinna być przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
- Na suficie każdego członu powinny znajdować się wyświetlacze LED.
- Jednostki powinny zostać wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej oraz maszynisty, biletomaty, a także instalację pod kasowniki honorujące bilety ZTM Wiktorowo oraz WKM (Wiktorowską Kartę Miejską) oraz sieć Wi-Fi z dostępem do technologii LTE.
- Wejście do składu powinno zapewniać po 2 pary drzwi odskokowo-przesuwnych na stronę z wysokości ok 600–760 mm od główki szyny oraz być wyposażone w wysuwaną rampę dla niepełnosprawnych umożliwiającą wygodne wejście do jednostki z peronów.
- Jednostka powinna zapewnić podróżującym wygodny przejazd za pomocą przynajmniej 100 wygodnych i nierozkładanych miejsc siedzących w kolorze czerwonym.
- Składy muszą być przystosowane do prędkości 120 km/h i spełniać wszystkie europejskie normy bezpieczeństwa, dostosowane do rozstawu szyn 1435mm.
- Pociągi muszą być wyprodukowane w państwach Unii Europejskiej (wliczając Wielką Brytanię), Szwajcarii oraz Norwegii.
- Wszystkie pojazdy powinny być pomalowane w barwy Kolei Wiktorowskich (zamieszczone poniżej).
Obrazek
Kryteria oceny:
55% - cena
15% - jakość rysunku (rysunek niskiej jakości, niedopracowany, zapisany w formacie z szumami nie otrzymuje w ogóle punktów)
20% - wyposażenie
5% - użycie wózków Jacobsa do konstrukcji jednostki
5% - czas dostawy, gwarancja, etc.

Zgłoszenia do przetargu należy wysyłać do 25.11.2017r, godziny 23:59 na PW, bądź na mój numer GG - 52265230.
Przetarg napisany na podstawie przetargu użytkownika Kubex

Awatar użytkownika
#mkmgdańsk
Posty: 37
Rejestracja: 2017-10-30, 08:47
Lokalizacja: Gdańsk

Re: Przetargi przewoźników fikcyjnych (2013-)

Post autor: #mkmgdańsk »

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. ogłaszają przetarg na dostawę 15 używanych autobusów miejskich niskopodłogowych przegubowych o długości 18m-18,75m.

Wymagania:
- niska cena,
- pojazd musi być nie starszy niż z lat 90. oraz w dobrym stanie,
- wyświetlacze LED lub klapkowe,
- miejsce dla wózków inwalidzkich przy 2 drzwiach,
- możliwość przemalowania w barwy zakładowe (przeze mnie),
- przesłanie rysunku pokazującego kolor wyświetlaczy. W przypadku nieprzesłania odpowiedniego rysunku oferta będzie odrzucana.

UWAGA! Mile widziane autobusy prawie nieużywane!

Kryteria oceny:
75% - cena
20% - spełnienie wymagań
5% - zaoferowanie pojazdu prawie nieużywanego

Oferty można składać na PW do 1 grudnia. Ogłoszenie wyników - 3 grudnia.
Ostatnio zmieniony 2017-11-30, 20:18 przez #mkmgdańsk, łącznie zmieniany 1 raz.

Anoneedes
Posty: 74
Rejestracja: 2010-11-02, 16:42
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Przetargi przewoźników fikcyjnych (2013-)

Post autor: Anoneedes »

#1
Prime Rail Polska ogłasza przetarg na zakup 30 wagonów pasażerskich kl. 1, 10 wagonów restauracyjnych i 10 wagonów do przewozu samochodów (tzw. "autokuszetka").

Dane podstawowe:
a) Ilość pojazdów: 30, 10 i 10 na każdą część przetargu
b) wagony mają być dostosowane do prędkości maksymalnej 200 km/h
c) wagon kl. 1 ma być bezprzedziałowy
d) SIP: wagony kl. 1 i wagony restauracyjne - po 1 wyświetlaczu bocznym na burtę wagonu i 2 wyświetlacze wewnętrzne, wagon "autokuszetka" - po 1 miejscu na burcie wagonu na tablicę relacyjną
e) malowanie: firmowe (autokuszetki wyłącznie w kolorze zielonym firmowym)
Obrazek

f) możliwość minimalnej ingerencji w rysunek
g) oferta musi spełniać wszystkie wymagania aby otrzymać pełną liczbę punktów do zdobycia w kategorii "Zgodność z wymogami" (spełnianie wymogów rozumie się poprzez zastosowanie stosownego zdania, np. "Pojazd spełnia wszystkie wymagania postawione w przetargu", oraz przedstawienie stosownego rysunku (który ukazuje możliwe do przedstawienia na nim wymagania, takie jak zewnętrzny SIP)
h) jest możliwe zgłoszenie się do dostarczenia jednego typu taboru (tj. np. wyłącznie wagonów restauracyjnych)

Kryteria oceny:
a) Zgodność z wymogami: 20 pkt
b) Cena: 20 pkt
c) Planowany czas dostawy: 10 pkt

Termin składania ofert (na PW) - 15 grudnia 2017.
Ogłoszenie wyników - 16 grudnia 2017.

_______
#2
Prime Rail Polska ogłasza przetarg na sprzedaż slotów na linii kolejowej nr 24.

Dane podstawowe:
a) Przetarg skierowany jest do przewoźników kolejowych prowadzących bądź zamierzających rozpocząć przewozy pasażerskie.
b) Przedmiotem przetargu są sloty (tj. miejsce w rozkładzie na pociąg danej spółki) w ilości 100 (w jednym kierunku, czyli 200 w obu) na linii nr 24 Piotrków - Wieluń, zarządzanej przez Prime Rail Polska.
c) Sprzedaż slotów podzielona jest na cztery części (po 50 slotów w obu kierunkach, po 25/kierunek), dostępne oddzielnie (tj. można zgłosić się do kupna jednej grupy) w godzinach 00:00 - 23:59:
  • Sloty z godziną odjazdu ze stacji Piotrków lub Wieluń: xx:00
  • Sloty z godziną odjazdu ze stacji Piotrków lub Wieluń: xx:10
  • Sloty z godziną odjazdu ze stacji Piotrków lub Wieluń: xx:30
  • Sloty z godziną odjazdu ze stacji Piotrków lub Wieluń: xx:50
d) Kupujący w swojej ofercie kupna musi przedstawić następująco:
  • Typy pociągów które będą poruszać się po linii w danym slocie (Os, Posp, Ex, etc.)
  • Pełną relację pociągu który będzie poruszać się po linii
  • Cenę łączną za grupę slotów
Dwa pierwsze w/w punkty są potrzebne do ułożenia rozkładu dla linii 24.
e) Sloty kupuje się na okres 1 roku, tj. do dnia 8 grudnia 2018.
f) Pełna charakterystyka linii jest dostępna na stronie Prime Rail Polska w zakładce "Inwestycje".

Kryteria oceny oferty:
a) Typ pociągu i jego relacja: 10 pkt
b) Cena: 40 pkt

Termin składania ofert (na PW) - 8 grudnia 2017.
Ogłoszenie wyników - 9 grudnia 2017.
Ostatnio zmieniony 2017-11-28, 01:47 przez Anoneedes, łącznie zmieniany 1 raz.

ODPOWIEDZ